Disclaimer

Deze disclaimer (hierna te noemen: "Disclaimer") is van toepassing op applicaties van PostNL die via toegankelijk zijn.

Deze applicaties zijn alleen bedoeld voor medewerkers van PostNL en derden die hiervoor van PostNL toegang hebben verkregen middels een persoonsgebonden inlogcode (hierna te noemen: "Gebruiker").

Door het gebruik danwel het bezoeken van Mijn PostNL verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de Disclaimer en daarmee akkoord te gaan.

De volledige disclaimers zijn te vinden op de applicatiepagina's van PostNL.